Województwo pomorskie bada mobilność mieszkańców - dołącz do akcji!
Mieszkańcy województwa pomorskiego otrzymają niepowtarzalną okazję, aby wpłynąć na przyszłość lokalnego transportu. W nadchodzących miesiącach, od połowy lutego do połowy czerwca 2024, specjalnie wyselekcjonowane gospodarstwa domowe będą miały swój udział w kształtowaniu sieci drogowej, rowerowej oraz środków komunikacji miejskiej. Ankieterzy PBS Sp. z o.o. dotrą do mieszkańców, zbierając kluczowe informacje, które przyczynią się do ulepszenia podróżowania w regionie.
  1. Rozpoczęcie badania mobilności w województwie pomorskim zaplanowano od połowy lutego do połowy czerwca 2024.
  2. Wybrane losowo gospodarstwa domowe zostaną odwiedzone przez ankieterów z PBS Sp. z o.o., którzy będą identyfikować się imiennymi identyfikatorami.
  3. Cel badania to adaptacja oferty transportu zbiorowego do oczekiwań mieszkańców oraz projektowanie przyszłych dróg, ścieżek rowerowych i tras komunikacji miejskiej.
  4. Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny, a zebrane dane posłużą wyłącznie do statystycznych analiz, bez możliwości identyfikacji udzielających odpowiedzi.
  5. Organizator badania gwarantuje rzetelność i bezpieczeństwo danych dzięki posiadaniu certyfikatu Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów.

Wśród szeregu działań mających na celu usprawnienie mobilności w regionie, szczególne miejsce zajmuje badanie, które wyłoni realne potrzeby mieszkańców pomorskiego. Jest to szansa, by głos lokalnej społeczności został usłyszany i zaowocował realnymi zmianami w przestrzeni, która nas otacza.

Ankieterzy, wyposażeni w identyfikatory, będą przemierzać teren województwa, zadając precyzyjnie przygotowane pytania. Ich praca pozwoli na zebranie danych niezbędnych do optymalizacji istniejących rozwiązań komunikacyjnych oraz wprowadzenia nowych, bardziej efektywnych sposobów poruszania się po regionie.

Podkreślenie znaczenia uczciwości przeprowadzania badania przez firmę PBS Sp. z o.o. nie jest bezpodstawne. Posiadany przez nią certyfikat jest nie tylko potwierdzeniem profesjonalizmu, ale również gwarancją, że wszystkie zebrane informacje będą traktowane z najwyższą starannością, a ich przetwarzanie będzie odbywało się w zgodzie z normami bezpieczeństwa. To kluczowe założenie, dzięki któremu mieszkańcy mogą czuć się komfortowo, dzieląc się swoimi doświadczeniami i oczekiwaniami.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w badaniu, które stwarza unikalną możliwość kształtowania przyszłości mobilności naszego regionu. To wyjątkowa okazja, by mieć realny wpływ na ulepszanie środków transportu, a co za tym idzie - na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców pomorskiego.


Wg inf z: Starostwo Powiatowe w Tczewie