Podpisano umowę na remont wiaduktu nad linią kolejową PKP w Tczewie

Rozpoczęły się prace związane z remontem wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w Tczewie. Inwestycja ta, finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład, ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki tego kluczowego obiektu komunikacyjnego.

  1. Podpisanie umowy z wykonawcą.
  2. Zakres prac remontowych.
  3. Wartość inwestycji i źródło finansowania.
  4. Planowane utrudnienia w ruchu.

W dniu 17 czerwca, Mirosław Augustyn, Starosta Tczewski, oraz Andrzej Flisik, Wicestarosta, zawarli umowę z Zakładem Specjalistycznych Robót Budowlanych IKOMONT Zbigniew Przybecki z Janikowa. Umowa dotyczy remontu wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP, który znajduje się w ciągu ul. 30 Stycznia. Wiadukt ten, mający długość 35,5 metra i posadowiony na dwóch filarach słupowych, został wybudowany w 1949 roku i obecnie wymaga natychmiastowej interwencji ze względu na bardzo zły stan techniczny.

Zakres prac obejmuje szeroki wachlarz robót budowlanych, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz funkcjonalności obiektu. Prace te będą polegały na remoncie ścian oporowych, umocnień skarpy, nawierzchni na dojazdach do obiektu, a także wymianie nawierzchni jezdni i izolacji na samym wiadukcie. Dodatkowo, przewidziane są prace związane z oczyszczeniem i naprawą odsłoniętej płyty pomostowej, remontem nawierzchni chodników, balustrady oraz zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji żelbetowej.

Wartość całego przedsięwzięcia wynosi ponad 3,7 mln zł, a środki na jego realizację pochodzą z 8 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki tym funduszom możliwe jest przeprowadzenie kompleksowego remontu, który znacząco poprawi stan techniczny wiaduktu oraz jego estetykę.

W nadchodzących tygodniach mieszkańcy mogą spodziewać się pewnych utrudnień w ruchu, związanych z realizacją inwestycji. W kolejnych artykułach będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach i utrudnieniach, które mogą wpłynąć na codzienne poruszanie się po tej części miasta.

Remont wiaduktu to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale także krok w stronę poprawy jakości życia mieszkańców, którzy codziennie korzystają z tego obiektu. Dbając o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, lokalne władze kontynuują prace nad modernizacją kluczowych elementów infrastruktury drogowej.


Źródło: Powiat