Powiat Tczewski realizował projekt edukacyjny „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego”
W latach szkolnych 2016/2017 oraz 2017/2018 Powiat Tczewski wraz z Partnerami (Certes Sp. z o.o. oraz DGA S.A.) realizował projekt edukacyjny „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 10 szkołach podległych Powiatowi Tczewskiemu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania TIK w procesie nauczania do dnia zakończenia projektu.

Wsparciem objęto 1337 uczniów i 103 nauczycieli z 10 następujących szkół:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskej - Curie w Tczewie,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie,
 • Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie,
 • Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Mrossa w Gniewie,
 • Technikum i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. księcia Sambora II w Tczewie,
 • Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Pasierba w Tczewie,
 • Liceum Ogólnokształcące w Swarożynie

Uczniowie brali udział zarówno z zajęciach wyrównawczych (np. z języków obcych, matematyki czy fizyki), zajęciach rozwijających (np. w zakresie kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, inicjatywności i przedsiębiorczości itd.), jak i warsztatach (rozwijających zainteresowania i uzdolnienia społeczne itd.) Przeprowadzono m.in. 1200 godzin zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w zakresie języków obcych, 810 godzin zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w ramach kompetencji społecznych. Ogólnie zrealizowano w ramach projektu przeszło 20.000 godzin zajęć.

Ponadto wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie zagwarantowano możliwość przystąpienia do doradztwa zawodowego, w szczególności poprzez dostęp do testów osobowościowo - zawodowych oraz godzinną konsultację z doradcą zawodowym.

W ramach przedsięwzięcia wyposażono szkolne pracownie interdyscyplinarne w sprzęt ICT tj. laptopy, projektory, tablice oraz monitory interaktywne, na potrzeby zajęć szachowych zegary szachowe, szachy turniejowe i demonstracyjne, na potrzeby koła zainteresowań młody radiowiec; dyktafon, mikrofony, stół mikserski, na potrzeby warsztatów teatralnych i recytatorskich mikrofony, reflektory, parawan sceniczny, na potrzeby zajęć przyrodniczych; mikroskopy, modele szkieletu, zestawy preparacyjne, zestawy doświadczalne i badawcze.

Uczniowie objęci wsparciem uczestniczyli również w wycieczkach, m.in.: na dni otwarte Politechniki Gdańskiej, do ogrodu botanicznego w Gdańsku Oliwie, ogrodu dendrologicznego w Wirtach, do Centrum Hewelianum, Radia Gdańsk, Pomorskiego Parku Naukowo- Technicznego w Gdyni, do Muzeum Techniki i na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wartość projektu: 3 109 944,80 zł
Wartość dofinansowania: 2 954 447,56 zł

Łącznie w projekcie zakupiono następujący sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

 • 56 Laptopów;
 • 8 drukarek;
 • 14 projektorów multimedialnych;
 • 12 tablic interaktywnych;
 • 3 monitory interaktywne;
 • 2 aparaty cyfrowe;
 • 13 mikroskopów biologicznych;
 • 18 zestawów doświadczalnych;
 • 147 podręczników;
 • 20 programów;
 • 13 sztuk sprzętu audio;
 • 10 sztuk sprzętu laboratoryjnego