Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Prawdziwa sensacja podczas prac na Moście Tczewskim‼
Odnaleziono oryginalny kamień węgielny oraz kapsułę czasu z 1851 roku ‼

Artefakty czekają teraz na przybycie służb konserwatorskich i archeologicznych.
O wynikach prac będziemy informować na bieżąco.