1 marca, w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pod tablicą przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, upamiętniającej więźniów politycznych z lat 1945-1956, złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.  

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych upamiętnia bohaterów antykomunistycznego podziemia, walczących o wolną Polską z bronią w ręku, ale także w inny sposób. Data 1 marca nie jest przypadkowa, tego dnia zostali zamordowani przywódcy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej działalność Armii Krajowej. Zajęcie Polski przez Związek Radziecki, a następnie włączenie części ziem wschodnich do ZSRR spowodowało kontynuowanie walk przez część żołnierzy. Powojenna konspiracja stanowiła najliczniejszą masową formę oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy.

Uroczystość poprowadził Krzysztof Korda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Kwiaty i znicze złożyli m.in. prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, starosta tczewski Mirosław Augustyn, komendant KPP w Tczewie – insp. Marcin Malinowski, przedstawiciele Konwentu Organizacji Kombatanckich, Rodzinnych Ogrodów Działkowych, instytucji kultury, organizacji społecznych.

Organizatorem uroczystości był prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki

M.M.