Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

KOMUNIKAT NR 9 Starosty Tczewskiego z dnia 19.06.2020 r. w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Od dnia 22 czerwca 2020 r. wznawia się bezpośrednią obsługę we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tczewskiego.

KOMUNIKAT NR 9

Starosty Tczewskiego

z dnia 19.06.2020 r.

w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Od dnia 22 czerwca 2020 r. wznawia się bezpośrednią obsługę we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tczewskiego.

Sposób umawiania i zapisy na porady nie ulegają zmianie:

W lokalu, w którym umiejscowiony jest punkt:

  1. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniu, nie może być większa niż 1 osoba.
  2. Może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  3. Nie mogą przebywać w lokalu punktu osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  4. Czekając na wejście do punktu, w którym świadczona jest pomoc powinno się zachować odstęp minimum 2 metry oraz mieć osłonięte usta i nos.
  5. Do punktu, w którym świadczona jest pomoc mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
  6. Zasada zakrywania ust i nosa powinna obowiązywać na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób.
  7. Wszystkie osoby wykonujące zadania w punkcie a także osoby, które stawiły się w celu zapisu lub uzyskania pomocy powinny mieć zakryte usta i nos.
  8. Przed wejściem do punktu wszystkie osoby powinny zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.
  9. Do punktu nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.

10. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy/notatniki itp.).

Starosta Tczewski

Mirosław Augustyn